STADSHUSETS SHOW ROOM

aStory arbetar sedan hösten 2013 med PR, reklam, skribenttjänster samt event och mässor för Eskilstuna kommun. Inom ramen för uppdraget Event och mässor har aStory bland annat utarbetat konceptet för och namngivit kommunens nya show room Fristadssalen i Eskilstuna stadshus. I arbetet ingick att skapa en flexibel inredning som kan användas för besökande men också för olika typer av utställningar och evenemang.

aStory har sedan invigningen 2013 producerat flera olika utställningar, bland annat om hur Eskilstuna blev 100 000 invånare. Utställningen handlade om Eskilstuna utifrån flera aspekter och utgick utifrån hur staden såg ut och hur levnadsförhållandena var vid olika invånarantal.

kund

Eskilstuna kommun

uppdrag

Koncept & Evenemang

One Direction