ETT EVIGT KRETSLOPP

Outokumpu i Avesta tillverkar stål som används i alltifrån landmärken som broar till produkter för industrin och hushållen på en världsmarknad.

Processen från att smälta ned och återvinna stålskrot till högvärdig stål fångades i en broschyr med berättelser och bilder från den spektakulära tillverkningen. Vi lyfte också fram medarbetarnas avgörande betydelse i processens olika steg.

Broschyren fick en extra dimension genom berättelsen om Outokumpus miljöarbete för en hållbar värld med återvinning av stålet i ett evigt kretslopp.

KUND

Outokumpu

UPPDRAG

Textarbete, foto och formgivning för broschyr

Eskilstuna kommun