affärer som aldrig stannar

I en ständigt uppkopplad och sammanlänkad värld erbjuder Sungard Availability Services tjänster för att säkra företags tillgänglighet och upptid genom helhetslösningar inom IT-drift och haveriberedskap. Sungard AS omsätter cirka 10 miljarder kronor och har 3 000 medarbetare samt 7 000 kunder i USA, Europa och Asien.

Vi har samarbetat med Sungard Availability Services i Sverige sedan 2009 och fungerar som strategiskt och operativt kommunikationsstöd i företagets externa kommunikation – från varumärkesarbete och marknadsföring till säljstödjande material.

Vi hanterar och adapterar globala strategiprogram och utformar lokala strategier kring PR och kommunikation i nära samarbete med kunden. Vi hjälper Sungard AS att utveckla content för att kunna driva samstämmig kommunikation som fungerar i flera kanaler, från reklam, PR och sociala medier till nyhetsbrev och caseproduktion.

kund

Sungard Availability Services

uppdrag

Totalkommunikation

MUNKTELLBADET
STOLT