Stockholms mest centrala och representativa företagsadress

Stockholm Waterfront är Stockholms senaste landmärke som invigdes 2011. Under 2013 fick aStory uppdraget att skapa ett tydligt varumärke för kontorsdelen Waterfront Building. Utifrån en inledande analys togs en kommunikationsplattform fram med kommunikationsstrategier. I den följande kommunikationsplanen formulerades olika aktiviteter, bland annat att ta fram en ny logotyp och att initiera en aktiv kommunikation med hyresgäster.

aStory projektledde arbetet med framtagning av webbsida och tog fram grafiskt koncept och design, budskapsformuleringar, copy, bild­hantering samt fotografering utifrån fastslagen varumärkesplattform. Sajten byggdes i ett modernt responsivt gränssnitt för maximal till­gänglighet på såväl desktop som i mobila enheter.

I samband med lanseringen av webbsidan och logotypen skapades ett event i mingelformat för hyresgästerna. Även press bjöds in och ett pressmeddelande togs fram.

Idag arbetar vi löpande med kommunikationsaktiviteter, rådgivning, event och PR för Waterfront Building, men även som idéspruta för inredning och utveckling av affärsytor.

kund

Waterfront Building

uppdrag

Totalkommunikation

PLATSVARUMÄRKET ESKILSTUNA
MÄLARUM FASTIGHETER