visit eskilstuna

Eskilstuna gör evolution

varumärkeskampanj- och identitet

Kommunikationskonceptet ”Eskilstuna Evolution” lyfter fram Eskilstuna som en av världens mest miljösmarta industristäder. 

Eskilstuna Evolution lyfter fram platsen Eskilstuna och dess styrkor inom industri, innovation, hållbarhet, miljö, idrott och musik. aStory producerade också en verktygslåda  med bland annat en ramberättelse om Eskilstuna som en av världens mest miljösmarta industristäder, ett profilerande bildmanér och en visuell identitet. 

Konceptet tillsammans med nedan varumärkesbyggande film har använts av offentliga och privata aktörer för att kommunicera Eskilstuna i olika sammanhang. 

Case

©aStory 2022