Karlskoga kommun

Grafisk profil

Visuell identitet

Eter att Karlskoga kommun glädjande nog valt aStory som sin byrå, fick vi inte bara uppdraget att utveckla platsvarumärket utan även  kommunens nya visuella identitet. 

Karlskoga grundades 1940 i kraft av storindustrin Bofors, med rötter i järnindustrin. Även idag är industrin i allra högsta grad närvarande i Karlskoga, som numera är ett högteknologiskt centrum. När vi skapade den nya visuella identiteten lät vi industriarvet vara närvarande, samtidigt som vi ville att identiteten också visar andra delar av kommunen – den fördomsfria inställningen och värnandet om människor och miljö.

Resultatet blev en visuell identitet med färgval och typsnitt som ger möjlighet att både sticka ut hakan, och vara en trygg företrädare för kommunens invånare. Det gamla kommunvapnet, med kanoner och järnmärken, gjorde vi i en ny tappning som fick utgöra grunden för den nya logotypen. Vapnet används också som ett grafiskt element.

Case

©aStory 2022