Vingåkers kommun

Vinnova vingåker

presentationsfilm

Hur ska man skapa förståelse och engagemang för ett stort och komplext projekt med många olika interna och externa intressenter och samarbetspartners? Med en film! 

aStory fick  i uppdrag av Vingåkers kommun att skapa en presentationsfilm för kommunens pågående Vinnova-projekt ”Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling”.

Med en dokumentär känsla, mycket närhet och autencitet gjorde vi en komplicerad materia begriplig och inspirerande både för projektdeltagare, invånare, medarbetare och finansiärer.

Case

©aStory 2022