pappersindustriarbetareförbundet

ung 2022

rumslig formgivning för pappers ungdomsdagar

aStory skapade den rumsliga inramningen till Pappers ungdomssatsning UNG 2022 på Münchenbryggeriet. 

På uppdrag av Abaton produktion skapade aStory det rumsliga konceptet till Pappers ungdomssatsning UNG2022, ett tredagars evenemang som samlade totalt 450 unga medlemmar på Münchenbryggeriet i Stockholm med syftet att tillsammans lägga grunden för framtidens fackförbund. Målet var att så ett frö av fackligt engagemang och att skapa förutsättningar för att växa sig större och föra Pappers framåt. En historiskt stor ungdomssatsning inom fackföreningsrörelsen.

Det rumsliga konceptet utgick från Pappers grafiska profil och element. Samtliga dekorelement som scendekor, middagsdukningar med mera var konstruerade i papper eller kartong för att belysa materialets stora användningsområde och dess viktiga del i många av de produkter vi tar för givet i det vardagliga livet.

Case

©aStory 2022