grillska gymnasiet eskilstuna

vi är förändringen

Skolvalskampanj

aStory tog fram konceptet ”Vi är förändringen” som handlar om att skapa och se förändring – ur ett föräldra-, elev- och lärarperspektiv. 

Grillska Gymnasiet i Eskilstuna är en populär gymnasieskola som drivs av Stadsmissionens skolstiftelse. Inför gymnasievalet till läsåret 21/22 ville Grillska öka kännedomen om skolan och vad de erbjuder. I samtal med elever, lärare och annan personal lyftes skolans goda stämning fram. Lärarna berättade om arbetet kring att se varje individ och eleverna vittnade om att de kände sig sedda och hörda.

aStory tog fram konceptet ”Vi är förändringen” som handlade om att vara, skapa och se förändring – ur ett föräldra-, elev- och lärarperspektiv. Totalt producerades fyra filmer, ett antal fotografier samt kompletterande digitalt och analogt marknadsföringsmaterial.

Case

©aStory 2022