Grafisk profil

Karlskoga kommun Grafisk profil Visuell identitet Eter att Karlskoga kommun glädjande nog valt aStory som sin byrå, fick vi inte bara uppdraget att utveckla platsvarumärket utan även  kommunens nya visuella identitet.  Karlskoga grundades 1940 i kraft av storindustrin Bofors, med rötter i järnindustrin. Även idag är industrin i allra högsta grad närvarande i Karlskoga, som […]

Stabilizing your movement

Dellner Dampers Stabilizing your movement Varumärkesplattform Dellner Dampers är ett industriföretag med huvudkontor i Flen som utvecklar vibrations- och energiupptagningslösningar för den globala tåg- och infrastruktursektorn. För att förändra bilden av företaget, från komponenttillverkare till innovatör och kunskapsorganisation, gjorde vi ett varumärkesarbete som mynnade ut i konceptet ”Stabilizing your movement” . Ett koncept som tydligare […]