Dellner Dampers

Stabilizing your movement

Varumärkesplattform

Dellner Dampers är ett industriföretag med huvudkontor i Flen som utvecklar vibrations- och energiupptagningslösningar för den globala tåg- och infrastruktursektorn.

För att förändra bilden av företaget, från komponenttillverkare till innovatör och kunskapsorganisation, gjorde vi ett varumärkesarbete som mynnade ut i konceptet ”Stabilizing your movement” . Ett koncept som tydligare lyfter kundnyttan. Som bas tog vi fram en bärande berättelse som används strategiskt i alla kommunikation: från contentproduktion till PR-arbete.

Case

©aStory 2022