haneberg säteri

framtidens landsbygd

Visionsarbete & grafisk profil

aStory har fått förtroendet att formulera Hanebergs vision i ord och visuellt samt att ta fram en ny grafisk profil och webb. 

Haneberg säteri ligger vid Näshultasjön utanför Eskilstuna och har tre huvudsakliga verksamheter: fastighetsförvaltning, skogsbruk och lantbruk. Haneberg har stora idéer och planer för framtiden och vi har fått förtroendet av Hanebergs säteri att klä visionen i ord. Visionen innebär bland annat att Haneberg säteri ska medverka till att skapa framtidens landsbygd där människor kan utveckla sina idéer och drömmar, alltid i närhet till naturen.

aStory har även tagit fram en ny grafisk profil och en ny webb för Hanebergs säteri som går i linje med visionen.

Säteriet har anor från 1200-talet och i profilen kändes det självklart att även lyfta in historien. Resultatet blev en kommunikativ totallösning som visar såväl säteriets historia som deras framåtsyftande vision.

Case

©aStory 2022